ניקוד וצבעי מסלולי הריצה מתבססים על שיטת החישוב של ITRA לצבירת נקודות: מרחק ריצה וסך טיפוס מצטבר +D.
(חלקים נוספים בנוסחת חישוב הנקודות של ITRA כגון האם המסלול מעגלי או מנקודה לנקודה, האם יש הקפות על המסלול, והאם יש תחנות הזנה בדרך לא באו לידי ביטוי בנוסחת הניקוד שלנו כאן).

בנוסף, הוספנו ציון לרמת המסלול לפי החלוקה הבאה:

הנוסחה היא: כל ק”מ ריצה = נקודה.  כל 100 מטר טיפוס מצטבר = נקודה, כפול פקטור רמת מסלול.
כלומר סך הנקודות שווה ל: (ק”מ מרחק + (טיפוס מצטבר/100)) כפול פקטור

לדוגמא: מסלול של 50 ק”מ עם 1000 מטר טיפוס ברמת מסלול 2 הניקוד יהיה: (50+(1000/100)) כפול 1.25 = 75 נקודות.